தமிழ் சாக்கடை யின் அர்த்தம்

சாக்கடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கழிவுநீருக்கான கால்வாய் அல்லது குழாய்ப் பாதை.