தமிழ் சாக்கு யின் அர்த்தம்

சாக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கோணி.

தமிழ் சாக்கு யின் அர்த்தம்

சாக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொய்யான காரணம்.

    ‘எதையாவது சாக்கு சொல்லி நான் சொன்ன வேலையைத் தட்டிக்கழிக்காதே’
    ‘செருப்பைச் சரிசெய்யும் சாக்கில் கீழே கிடந்த ரூபாயை எடுத்துக்கொண்டாள்’