தமிழ் சாகரம் யின் அர்த்தம்

சாகரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (பெரும்பாலும் உருவகமாக) கடல்.

    ‘சம்சார சாகரம்’
    ‘ஆனந்த சாகரம்’