தமிழ் சாத்தமுது யின் அர்த்தம்

சாத்தமுது

பெயர்ச்சொல்

சமூக வழக்கு
  • 1

    சமூக வழக்கு
    ரசம்.