தமிழ் சாத்திரியார் யின் அர்த்தம்

சாத்திரியார்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சோதிடர்.

    ‘சாத்திரியாரிடம் பொருத்தம் பார்க்க ஓலையைக் கொண்டுசென்றோம்’