தமிழ் சாந்துச்சட்டி யின் அர்த்தம்

சாந்துச்சட்டி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு பாண்டு.