தமிழ் சாய்வெழுத்து யின் அர்த்தம்

சாய்வெழுத்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தனித்துத் தெரியும் வகையில்) லேசாக வலதுபுறம் சாய்ந்த வடிவத்தில் அச்சடிக்கப்படும் ரோமன் எழுத்து.

    ‘சாய்வெழுத்தில் அச்சிடப்பட்ட அடையாள அட்டை’