தமிழ் சாயா யின் அர்த்தம்

சாயா

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தேநீர்.