தமிழ் சாரணர் யின் அர்த்தம்

சாரணர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சாரணர் இயக்கச் சிறுவர்.