தமிழ் சாரீரம் யின் அர்த்தம்

சாரீரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (பாடுவதற்கு ஏற்ற) குரல்.