தமிழ் சாறுமுட்டி யின் அர்த்தம்

சாறுமுட்டி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கெண்டைக்குஞ்சு.