தமிழ் சாளரம் யின் அர்த்தம்

சாளரம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பலகணி.

    ‘சாளரத்தின் வழியாக உள்ளே வந்த சூரிய ஒளி’