தமிழ் சிங்கி யின் அர்த்தம்

சிங்கி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நாட்டார் இலக்கியத்திலும் கலைகளிலும்) குறவர் இனத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணைக் குறிப்பிடப் பயன்படும் சொல்.