தமிழ் சிட்டுக்குருவி யின் அர்த்தம்

சிட்டுக்குருவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குருவி.