தமிழ் சிணுக்கம் யின் அர்த்தம்

சிணுக்கம்

பெயர்ச்சொல்

தமிழ் சிணுக்கம் யின் அர்த்தம்

சிணுக்கம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (மழை) விட்டுவிட்டுப் போடும் தூறல்.

    ‘சிணுக்கம் இருந்ததால் குடை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான்’