தமிழ் சித்திரை யின் அர்த்தம்

சித்திரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முதலாவது தமிழ் மாதத்தின் பெயர்.

  • 2

    சோதிடம்
    இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் பதினான்காவது.