தமிழ் சிந்து யின் அர்த்தம்

சிந்து

வினைச்சொல்சிந்த, சிந்தி

 • 1

  (தண்ணீர், தானியம் முதலியவை) பரவலாகக் கீழே விழுதல்/(தண்ணீர், தானியம் முதலியவற்றை) கொட்டுதல்.

  ‘தாளில் மை சிந்திவிட்டது’
  ‘வழியெல்லாம் நெல் சிந்திக்கிடக்கிறது’
  ‘பாலைச் சிந்தாமல் கொண்டுபோ!’
  ‘சோற்றைச் சிந்தாமல் சாப்பிடத் தெரியாதா?’
  ‘எங்கு பார்த்தாலும் குப்பை சிந்திக்கிடந்தது’

 • 2

  (கண்ணீர், சளி முதலியவற்றை) வெளியேற்றுதல்.

  ‘துக்கம் தாளாமல் கண்ணீர் சிந்தினான்’
  ‘நமக்காக எல்லைப்புறங்களில் ராணுவத்தினர் இரத்தம் சிந்துகிறார்கள்’

 • 3

  (சிரிப்பு, அழகு முதலியவை) வெளிப்படுதல்.

  ‘வாசலில் புன்னகை சிந்தும் முகத்தோடு நின்றிருந்தாள்’

தமிழ் சிந்து யின் அர்த்தம்

சிந்து

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  ஏழுமுதல் ஒன்பது எழுத்துவரை வரும் வகையில் நான்கு சீர்களைக் கொண்ட அடிகளால் பாடப்படும் இசைப் பாடல் வகை.

  ‘காவடிச் சிந்து’
  ‘கொலைச் சிந்து’