தமிழ் சின்னிவிரல் யின் அர்த்தம்

சின்னிவிரல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுண்டுவிரல்.