தமிழ் சினப்பு யின் அர்த்தம்

சினப்பு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு தோல்மீது சிவந்து காணப்படும் தடிப்பு.