தமிழ் சினைப்பை யின் அர்த்தம்

சினைப்பை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கருவணுவகம்.