தமிழ் சிப்பிக்காளான் யின் அர்த்தம்

சிப்பிக்காளான்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெண்மை அல்லது வெளிர் பழுப்பு நிறத்தில் சிப்பி வடிவத்தில் இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைக் காளான்.