தமிழ் சிமினி விளக்கு யின் அர்த்தம்

சிமினி விளக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிமினி பொருத்திய மண்ணெண்ணெய் விளக்கு.