தமிழ் சிராத்தம் யின் அர்த்தம்

சிராத்தம்

பெயர்ச்சொல்

சமூக வழக்கு
  • 1

    சமூக வழக்கு
    திவசம்; திதி.