தமிழ் சிரேஷ்டர் யின் அர்த்தம்

சிரேஷ்டர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தலைசிறந்த மனிதர்.

    ‘தவ சிரேஷ்டர்களும் மெய்ஞானிகளும் பிறந்த நாடு இந்தியா’