தமிழ் சிற்றப்பன் யின் அர்த்தம்

சிற்றப்பன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சித்தப்பா.