தமிழ் சிற்றலை யின் அர்த்தம்

சிற்றலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மூன்று மெகா ஹெர்ட்ஸைவிட அதிக அலைவரிசையைக் கொண்ட மின்காந்த அலை.