தமிழ் சிற்றிலக்கியம் யின் அர்த்தம்

சிற்றிலக்கியம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காவியங்கள் அளவுக்கு உள்ளடக்கம், விரிவு, இலக்கிய நயம் போன்றவை இல்லாத 96 வகையான சிறுசிறு (இடைக்கால) தமிழ் இலக்கிய வகைகளுள் ஒன்று; பிரபந்தம்.