தமிழ் சிறிய தந்தை யின் அர்த்தம்

சிறிய தந்தை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சித்தப்பாவைக் குறிப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் சொல்.