தமிழ் சிறிய தாயார் யின் அர்த்தம்

சிறிய தாயார்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிற்றன்னை.