தமிழ் சிறுகுறிஞ்சான் யின் அர்த்தம்

சிறுகுறிஞ்சான்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நாட்டு வைத்தியத்தில் சர்க்கரை நோய்க்கான மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தும்) ஒரு வகை மூலிகை.