தமிழ் சிறுவிரல் யின் அர்த்தம்

சிறுவிரல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுண்டுவிரல்.