தமிழ் சிவிங்கிப் பூனை யின் அர்த்தம்

சிவிங்கிப் பூனை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறுத்தைப் பூனை.