தமிழ் சுகக்கேடு யின் அர்த்தம்

சுகக்கேடு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உடல்நலக் குறைவு.