தமிழ் சுட்டெழுத்து யின் அர்த்தம்

சுட்டெழுத்து

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    சுட்டிக்காட்டும் ‘அ’, ‘இ’ (மற்றும் இலங்கைத் தமிழில் ‘உ’) ஆகிய எழுத்துகள்.