தமிழ் சுண்டுவிரல் யின் அர்த்தம்

சுண்டுவிரல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கட்டைவிரலிலிருந்து கடைசியாக உள்ள) சிறுவிரல்.