தமிழ் சுதேசி யின் அர்த்தம்

சுதேசி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
 • 1

  அருகிவரும் வழக்கு உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படுவது.

  ‘சுதேசிப் பொருள்களையே வாங்க வேண்டும் என்பது அவருடைய கொள்கை’
  ‘சுதேசி ஆடை’

 • 2

  அருகிவரும் வழக்கு தனது தாய்நாட்டிலேயே பிறந்து வாழ்ந்துவருபவர்.

  ‘அந்நியர் ஆண்டபோது சுதேசிகளாகிய நமக்கு என்ன உரிமை இருந்தது?’