தமிழ் சுரி யின் அர்த்தம்

சுரி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சேறு; சகதி.

    ‘காலில் சுரி அப்பிற்று’