தமிழ் சுருதிபேதம் யின் அர்த்தம்

சுருதிபேதம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு ராகத்தை இசைக்கும்போது ஆதார சுருதியை அடுத்த ஸ்வரத்திற்கு மாற்றி இசைப்பது.