தமிழ் சுரூபம் யின் அர்த்தம்

சுரூபம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    திருஉருவச்சிலை.

    ‘மாதா சுரூபம்’
    ‘அந்தோனியார் சுரூபம்’