தமிழ் சுற்றத்தார் யின் அர்த்தம்

சுற்றத்தார்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உறவினர்; சொந்தக்காரர்கள்.