தமிழ் சுற்றுவாடை யின் அர்த்தம்

சுற்றுவாடை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சுற்றுப்புறம்.

    ‘சுற்றுவாடை முழுவதும் வயல்கள்’
    ‘சுற்று வாடையில் உள்ள கிராமங்கள்’