தமிழ் சூடை யின் அர்த்தம்

சூடை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் பதினைந்து செ.மீ. நீளத்தில் உடல் பகுதியில் முட்களோடு தட்டையாக இருக்கும் (உணவாகும்) கரு நீல நிறக் கடல் மீன்.