தமிழ் சூதகப்பெருக்கு யின் அர்த்தம்

சூதகப்பெருக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரத்தப் பெருக்கு அதிகமாக உள்ள மாதவிடாய்.