தமிழ் செங்கண்மாரி யின் அர்த்தம்

செங்கண்மாரி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மஞ்சள் காமாலை.