தமிழ் செட்டை யின் அர்த்தம்

செட்டை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (பறவையின்) சிறகு.

    ‘கோழி செட்டை அடித்துப் பறந்தது’