தமிழ் செந்தட்டி யின் அர்த்தம்

செந்தட்டி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு உடலின் மீது பட்டால் அரிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகைச் சிறு செடி.