தமிழ் செப்பட்டை யின் அர்த்தம்

செப்பட்டை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு காது.

    ‘தகப்பன் அடித்த அடியில் அவனுடைய செப்பட்டை வீங்கிவிட்டது’