தமிழ் செம்பாட்டான் யின் அர்த்தம்

செம்பாட்டான்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மஞ்சள் நிறத்தில் சதைப்பற்றோடு உருண்டையாக இருக்கும் ஒரு வகை மாம்பழம்.