தமிழ் செருப்பு யின் அர்த்தம்

செருப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காலில் பொருந்தும்படி சிறு மேல் பட்டை வைத்துத் தைத்த, அடிப்பகுதியுடைய காலணி.