தமிழ் செல்கதி யின் அர்த்தம்

செல்கதி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உய்வு.